SEASHELL

Fotelja SEASHELL na metnoj rotirajućoj bazi, izuzetno udobna, oblikom podsjeća na školjku. Dimenzije 85x85 cm, H78cm.  Može se naručiti u koži ili tkanini u više različitih kategorija i boja.