GIASONE

Tepih

GIASONE tepih je izrađen 100% od vune. Dostupan je u dvije veličine i tri različite boje.